SANWA มิเตอร์น้ำ ซันวา มาตรวัดน้ำ water meter มิเตอร์น้ำ 4 หุน 1/2″

มาตรวัดนํ้าชนิดเฟืองจักรชั้นเดียวที่มีหน้าปัดผนึกแน่นสนิท ตลอดอายุการใช้งาน หน้าปัดบรรจุนํ้ายากันฝ้า เพื่อให้การอ่านค่าชัดเจน ตัวเรือนทำจากทองเหลืองคุณภาพเยี่ยมด้วยวิธีการ ปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) หมด ปัญหาเรื่องรั่วซึม และปลอดสนิมเหล็ก ผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงจากอิตาลี ขับเคลื่อนด้วยระบบเฟืองจักร ที่ให้ความเที่ยงตรงสูงสุด ซึ่งเฟืองจักรทุกตัวได้รับการคำนวณ และออกแบบโดยบริษัท อาซาฮี จากประเทศญี่ปุ่น ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากกอง ชั่ง-ตวง-วัด การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค มาตรวัดนํ้า ซันวาทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึม และการทำงานของเฟืองจักร มีอายุการใช้งานยาวนาน การวัดค่าแม่นยำ ตัวเลขแสดงค่าเห็นได้ชัดเจน

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,