ใบตัดเหล็ก KEENNESS

ใบตัดเหล็ก  4″ ความหนา 1 มม. Keenness ของแท้  สำหรับตัดเหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบตัดเหล็ก แบรนด์ KEENNESS 4 นิ้ว