ใบตัดเพชรMAMAZAKI

ใบตัดสำหรับงานปูนขนาด 4 นิ้ว (105 มม.) ใช้สำหรับตัดปูน กระเบื้อง ใช้ได้กับเครื่องตัดและเครื่องเจียร เหมาะสำหรับตัดแห้ง ขนาดรูกลาง 20 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบตัดปูนMAMAZAKI ขนาด 4 นิ้ว