เครื่องเจียร์ไฟฟ้า มากีต้า รุ่น M0900B

ขนาดใบเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว) สวิตซ์ท้าย กำลังไฟฟ้า 540 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 12,000 รอบ/นาที ความยาวสายไฟ 2 เมตร มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี