หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว

หน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละออง และ ฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส (โควิด)

 

คำอธิบาย

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว ป้องกันเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่นละออง