สายเอ็นสะท้อนแสง”สเปซแมน”

เป็นเส้นเอ็นสะท้อนแสงคุณภาพดี เห็นได้เด่นชัดแม้อยู่ในระยะไกล ใช้กั้นแนวเขต ยึด ขึง ร้อย ชิ้นงานต่างๆ รวมถึงใช้ในงานด้านการประมง เป็นเส้นเอ็นไนลอนเนื้อเหนียวพิเศษ ทนทานและใช้งานได้ง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เส้นเอ็นสะท้อนแสง “สเปซแมน” สารพัดประโยชน์ในงานหลากหลาย