สว่านไฟฟ้า มากีต้า รุ่น M0600B

ขนาด 3/8 นิ้ว (10 มม.) กำลังไฟฟ้า 350 วัตต์ สมรรถนะในการเจาะเหล็ก 10 มม. สมรรถนะในการเจาะไม้ 20 มม. ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-3,000 รอบ/นาที ใช้สำหรับเจาะไม้ และ เจาะโลหะ