สว่านกระแทกไฟฟ้า รุ่น M0801B

ขนาด 5/8 นิ้ว (16 มม.) กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ สมรรถนะในการเจาะคอนกรีต 16 มม. สมรรถนะในการเจาะเหล็ก 13 มม. สมรรถนะในการเจาะไม้ 20 มม. ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-3,200 รอบ/นาที มี 2 โหมดการทำงาน คือโหมดขัน และ โหมดเจาะ