ผลิตภัณฑ์เทปกาวสองหน้า 3 M

แรงยึดติดสูง ทนต่อแรงดึงอย่างดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นทำให้เทปไม่หลุดล่อนง่าย – ทนต่อน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ทำให้มีคุณสมบัติในการกันรั่วซึมได้ – ติดได้บนพื้นผิวทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากโรงงาน 3 M ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์เทปกาวสองหน้า 3 M 4229 (เทปแดง) สำหรับงานเอนกประสงค์หลากหลาย