บันไดอลูมิเนียม BARCO หนา

-ฐานบันไดมียางรองกันลื่นผลิตจากโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นฉนวนช่วยต้านกระแสไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานมากขึ้น

-ความหนาอลูมิเนียม 1.8 มม. ยี่ห้อ BARCO ผลิตในประเทศไทย

-ขึ้นลงได้ทางเดียว -น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

-รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 150 กก.

-หน้าตัดขาเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรงหนาพิเศษตลอดความยาว

-หน้าตัดขั้นเหยียบเป็นรูปตัว U มีร่องเสริมความแข็งแรง และ มีเส้นนูนกันลื่น