ชุดน้ำมันเอนกประสงค์ (น้ำมันครอบจักวาล)

น้ำมันเอนกประสงค์ในแบรนด์ที่คุ้นเคย ใช้สำหรับงานช่างที่หลากหลาย และงานบ้าน ที่เป็นงานทั่วๆ ไป รวมถึงงานที่เกี่ข้องกับยานยนต์ต่างๆ  คุณสมบัติไล่ความชื้น หล่อลื่น และทำความสะอาด “บ.แสงชัยเจริญซัพพลายฯ” จัดจำหน่ายเฉพาะของแท้จากโรงงานเท่านั้น

คำอธิบาย

น้ำมันเอนกประสงค์ (ครอบจักรวาล) WD-40 และ SONEX