กาพ่นสี WACOH (กาหงาย)

กาหงายใช้กับงานพ่นสี ที่เน้นงานซึ่งใช้ความละเอียดเป็นพิเศษ สำหรับกาแบรนด์ WACOH เป็นที่ไว้วางใจของช่างทั้งในเรื่องของคุณภาพและเป็นที่นิยมอย่างมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

กาพ่นสี WACOH (กาหงาย) สำหรับงานพ่นสี ที่เน้นลายละเอียดของชิ้นงาน