บทความ

มาตรฐานนั่งร้าน

มาตรฐานนั่งร้าน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญหลักสำหรับการก่อสร้าง ดังนั้นนั่งร้านที่ผู้รับเหมาจะนำมาใช้จะต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

โทรเลย : 0-2040-1863

ศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างและฮาร์ดแวร์ “ที่เดียวจบ ครบทุกสิ่ง”