ดินสอช่างไม้ พระจันทร์

STAEDTLER ดินสอช่างไม้ พระจันทร์ สำหรับทำเครื่องหมายบนวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ รูปทรงวงรี

ด้ามสีแดง ยาว 175 มม. ไส้ดินสอขนาดใหญ่พิเศษ คุณภาพสูง ไส้เกรด H Carpenter pencil moon

นำเข้าจากประเทศเยอรมนี